نگاهی به شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد : سرزمین ریشه ها / نگین فرهنگی استان البرز / میراث دار مدنیت نه هزار ساله / خاستگاه فرهنگ های کهن و ناب ایران زمین
سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران

 

این دو قابله دانشگاه دیده

از سوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی، پنجم ماه مِی برابر با 15 اردیبهشت «روز جهانی ماما» نامگذاری شده است. این روز با هدف تقدیر از تلاش های ماماها و افزایش آگاهی و تبادل اطلاعات درباره سلامتی مادران و نوزادان در تقویم ها جای گرفته است. جالب است که بدانیم عین الهدی و صدیقه نجم آبادی دو خواهر البرزی هستند که در ردیف نخستین ماماهای دانشگاهی ایران به شمار می روند. خاستگاه این بانو، روستای نجم آباد از توابع شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز است.

تا یک قرن پیش در ایران، مامایی یا قابلگی رشته علمی نبود و قابله های تجربی عهده دار بار نهادن زنان ایرانی بودند. متأسفانه ناآگاهی غالب آنان از دانش روز، رویدادهای دردناکی همانند مرگ مادر یا نوزاد را در پی داشت. مَثل «قبر زن زائو تا چهل روز باز است» گویای این رویه سوگناک بود. سال 1298ش به کوشش احمدخان نصیرالدوله وزیر معارف وقت، «مدرسه قابلگی» راه اندازی گردید. پس از مدتی با آموزش های روشمند این مدرسه، تا اندازه ای از مرگ مادران و نوزادان کاسته شد. پس از آن در سال 1308 نخستین «مدرسه عالی مامایی» با اعطای مدرک معادل لیسانس به عنوان یکی از شعبه های مدرسه طب در ایران آغاز به کارکرد.

بانو عین الهدی نجم آبادی معروف به عینی خانم، نوه آیت الله شیخ هادی نجم آبادی از نخستین دانش آموختگان مدرسه قابلگی در ایران است. او در سال 1277 به دنیا آمد و با عیسی نجم آبادی ازدواج کرد اما عقد آنان پیش از آغاز زندگی مشترک، فسخ شد. این مامای البرزی در سال 1314 درگذشت و در آرامگاه خانوادگی خاندان علمی نجم آبادی واقع در محله شیخ هادی تهران به خاک سپرده شد. در یکی از اسناد به جا مانده از مدرسه قابلگی ایران که متعلق به سال 1303 است، نام عین الهدی نجم آبادی با معدل 15/33 در ردیف دانش آموختگان آن مدرسه ذکر شده است. در صدر این سند آمده است: «جلسه امتحان قابلگی (قسمت ژنیکولوژی) در بیمارستان زنان و کودکان در ایام شنبه و چهارشنبه 18 قوس 1303 در دو ساعت بعدازظهر در تحت ریاست آقای دکتر لقمان الدوله و دکتر یونس خان و دکتر علیم الملک تشکیل و شروع به امتحان شد.»

بانو صدیقه نجم آبادی خواهر کوچک تر عین الهدی هم از نخستین دانش آموختگان مدرسه مامایی در ایران به شمار می رود. او در 12مهر 1281در تهران زاده شد و در سال 1303با احمد نجم آبادی ازدواج کرد. آن دو صاحب فرزندی به نام پرویز شدند که در دو سالگی درگذشت. این ازدواج در سال 1311به جدایی انجامید. صدیقه نجم آبادی در سال 1323ازدواج دیگری کرد و در نهایت در 4 فروردین 1334در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت و در کنار آرامگاه خواهرش به خاک سپرده شد.

- نشر نخست این مطلب در: حسین عسکری، «دو خواهر البرزی نخستین ماماهای البرزی»، روزنامه پیام آشنا، سال سوم، ش 885، شنبه 16 اردیبهشت 1396، ص 8.

  دیگر اسناد...

نوشته شده در  پنج شنبه 96/2/14ساعت  8:29 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت تحلیلی از وضعیت کمّی و کیفی فضای فضای سبز شهری با تأکید بر سنجش رضایتمندی ساکنین شهر نظرآباد

علیرضا گروسی؛ زینب شاهرخی فر؛ سعید نصیری مجد، «سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت تحلیلی از وضعیت کمّی و کیفی فضای فضای سبز شهری با تأکید بر سنجش رضایتمندی ساکنین شهر نظرآباد»، دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار (نشریه علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، دوره 4، ش 2، زمستان 1395، صص 31 - 42.  

چکیده: امروزه با توجه به رشد و گسترش شهر و شهرشنینی، معضلات متعددی گریبان گیر شهر و شهروندان می باشد. فضای سبز به ویژه پارک های شهری، به عنوان عنصر اصلی در اوقات فراعت و آرامش بخشی به شهروندان امروزه مشخص می باشد. پارک ها از اصلی ترین بخش های کاربری های فضای سبز می باشد که به صورت عمومی در دسترس همه شهروندان شهر می باشد. آنچه که مهم است کیفیت توزیع و پراکنش این پارک ها در سطح شهر و همچنین کیفیت تاسیسات و خدمات ارایه شده در آن ها می باشد. شهر نظرآباد با توجه به مجاورت با شهرهای بزرگ از جمله کرج و تهران، دارای رشد سریع در جمعیت و توسعه فیزیکی بوده است. بنابراین ضرورت دارد که وضعیت این کاربری مهم در آن به لحاظ کمی و کیفی ارزیابی شود. در این پژوهش ابتدا پراکنش پارک ها، سرانه های موجود، میزان تجهیزات و تاسیسات موجود در پارک ها انجام شده است. سپس با استفاده از پرسش نامه، وضعیت کیفی و رضایت شهروندان از وضعیت پارک های موجود سنجیده شده است. نتایج به این صورت می باشد که در وضعیت کمی، کمبود در سرانه و مساحت های پارک ها و فضاهای سبز شهر نظرآباد وجود دارد و از این نظر نامناسب می باشد. در تحلیل وضعیت کیفی، نیز رضایت شهروندان از امنیت و امکانات نامناسب می باشد و در بخش خدمات رفاهی پارک های شهری، شهروندان از وضعیت موجود راضی می باشند.

کلیدواژه ها: فضای سبز؛ پارک های شهری؛ رضایتمندی؛ توسعه پایدار؛ نظرآباد.

Assessment Amount of satisfaction citizens Of quantitative and qualitative green space With approach Sustainable Development

Nowadays, with the development of cities and urbanization, the problems and difficulties suffered several cities and civilians. The urban green spaces, especially parks, as the evening relaxing in leisure time and is now recognized as citizens. Urban parks and green spaces of the main parts is publicly and freely available to all the citizens of the city. But what is important to the quality of distribution parks in the city as well as the quality of facilities and services offered in these spaces and it is. Nazarabad city as the center of the city, due to its proximity to major cities including Tehran and Karaj, has been a rapid growth in population and physical development. Therefore it is necessary that the status of this important user in the city to be evaluated both quantitatively and qualitatively. In this study, quantitative analysis, including distribution parks, per capita available, the equipment and facilities available in the park is done. Using a questionnaire, the quality and satisfaction of the citizens of the state park system is measured. If the results are quantitative, low per capita area of parks and green spaces in the city and there Nazarabad this is inappropriate. In analyzing the quality is poor and the satisfaction of security and welfare in urban parks, citizens are happy with the situation.

Green spaces, urban parks, satisfaction, sustainable development, Nazarabad

دانلود متن کامل مقاله pdf


نوشته شده در  شنبه 96/1/5ساعت  11:41 صبح  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

محوطه باستانی ازبکی و هویت تاریخی  - اجتماعی در نظرآباد و البرز

مهندس علیرضا گروسی

کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

هویت یک فضای شهری یا هر نوع سکونتگاه دیگری ناشی از خصوصیات تاریخی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… است که از ذهنیت مشترک ساکنین سرچشمه می گیرد. در ابتدا باید گفت که مکان براساس مجموعه ای از ویژگی های فرهنگی قرار دارد. مکان نه تنها اطلاعاتی درباره جایی که در آن هستیم و زندگی می کنیم یا اهل آنجا هستیم به ما می دهد بلکه درباره شخصیت و این که ما چه کسی هستیم، نیز چیزهایی می گوید. بنابراین اگر وابستگی به مکان ها سست شود، هویت مردم و جوامع نیز به سستی می گراید. مکان جغرافیایی به عنوان زادگاه یا زیستگاه، باعث شکل گیری علاقه در انسان می شود که می توان از آن به عاطفه یا مهر مکانی یاد کرد که عمدتاً بر پایه روابط اکولوژیکی (طبیعی و انسانی) انسان با مکان یا فضای جغرافیایی قرار دارد. در واقع حس تعلق به سرزمین زیربنای انگیزه معنوی اصلی برای شاخص و متمایز بودن از دیگران در اندیشه هر فرد و هر گروه انسانی ویژه است. هنگامی که حس تعلق به سرزمینی ایجاد گردد، نیاز اساسی به داشتن هویت خودنمایی می کند. در این میان مکان های تاریخی شرایط ویژه ای را برای هویت بخشی دارند. در واقع تاریخ هر قوم و ملتی شناسنامه آن قوم و ملت است و بر همین مبنا دانستن و داشتن تاریخ از بایسته های زندگی انسان می باشد و همچنین لازمه داشتن یک نگرش جامع در بحث تاریخ، فرهنگ و هویت شناخت عمیق و دقیق پیشینه تاریخی آن مکان می باشد. در واقع باید گفت که هویت به سه مقوله مکان جغرافیایی، فضا شامل شبکه ها و روابط اجتماعی و بالاخره با زمان (تاریخ) پیوند دارد. از سوی دیگر بحران بی هویتی یکی از مشکلات عمده شهرهای امروزی می باشد که سبب سرگشتگی، بی تفاوتی و فقدان رفتار مشارکت جویانه در بین شهروندان می شود.. بنابریان کنکاش در مفهوم هویت و فرآیند شکل گیری آن با هدف تدوین اصولی در راستای ارتقای ظرفیت اجتماعی شهرها یکی از اصول مهم در برنامه ریزی شهرها می باشد. محوطه باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد استان البرز از قدیمی ترین سکونت گاه های کشف شده انسانی در جهان است. محوطه باستانی ازبکی می تواند به عنوان یک نماد هویت بخش تاریخی- باستانی در استان البرز شناخته شود . در واقع محوطه باستانی ازبکی می تواند به عنوان یک عنصر هویت بخش تاریخی، هویت اجتماعی و مکانی را برای شهرستان نظرآباد و ساکنان آن تعریف نماید. یعنی محوطه باستانی ازبکی در معرفی شهر نظرآباد و شهروندان نظرآبادی به عنوان یک نماد تاریخی و مکانی هویتی اصیل به ایشان بدهد. به طوری که بازتاب حفریات باستان شناسی محوطه ازبکی که در محافل اطلاع رسانی اعم از روزنامه، تلویزیون، محافل دانشگاهی، سمینار ها و… سبب شده است که نظرآباد و محوطه باستانی ازبکی بارها از زبان خیل کثیری از نخبگان، مسئولین، اساتید، مجریان تلویزیونی و… ساطع شود که این رویه می تواند با توجه بیشتر به این محوطه افزایش یابد. این همان هویت سازی برای شهرستان نظرآباد و مردم آن می باشد که در طی سالهای متمادی مورد غفلت قرار گرفته است. ادامه مطلب...

نوشته شده در  پنج شنبه 96/1/3ساعت  10:36 صبح  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

گفت و گوی #حسین_عسگری با صفحه اینستاگرام «نظرآباد را باید دید» به مدیریت علی عسگری، درباره اهمیت ملّی و جهانی محوطه باستانی ازبکی از توابع شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز. متن کامل این گفت و گو به زودی در همان صفحه منتشر خواهد شد. محوطه باستانی ازبکی، از اول تا سیزدهم فروردین 1396 برای بازدید علاقه مندان بازگشایی شده است.

mustseenazarabad

 جهت مشاهده بخشی از این گفت و گو اینجا را کلیک کنید

نظرآباد را باید دید در اینستاگرام


نوشته شده در  چهارشنبه 96/1/2ساعت  9:4 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

کهن ترین خشت جهان در البرز پذیرای مسافران نوروزی 

کد خبر: 82468338 (5890836) | تاریخ خبر: 28/12/1395 | ساعت: 12:11 |

کرج - ایرنا - استان البرز به مرکزیت کرج با توجه به تنوع اقلیمی کوهستانی و دشت، زیستگاه ها و گونه های مختلف حیات وحش، آداب، رسوم و فرهنگ های متفاوت و دیرپای محلّی، آثار متنوع و متعدد فرهنگی و تاریخی از هزاره هفتم پیش از میلاد مسیح تا دوره های اخیر، یکی از قطب های گردشگری در ایران است.

به گزارش ایرنا، استان البرز با 6 شهرستان کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، فردیس و اشتهارد، تنوع اقلیمی کم نظیر در کشور را دارا است که از آب و هوای کوهستانی تا گوهر کویر را یکجا در اختیار دارد. تپه ازبکی تنها یکی از محوطه ‌های باستانی ارزشمند تاریخی فلات ایران واقع در شهرستان نظرآباد از شهرستان‌های استان البرز قرار دارد. این تپه تاریخی با قدمت 9 هزار ساله به عنوان قدیمی ترین بنای خشتی جهان مطرح است. بسیاری از کشورها که امروز توانسته اند جایگاهی در صنعت گردشگری جهان برای خود دست و پا کنند یا فاقد سابقه تمدنی نظیر ایران و به ویژه استان البرز هستند و یا اینکه سابقه آثار تمدنی آنها به 500 سال هم نمی رسد. با توجه به شرایط پیش آمده از سوی دولت تدبیر و امید و شکست خوردن پروژه ایران هراسی، ظرفیت های گردشگری موجود در ایران نمود بیشتری یافته است و دیگر این وظیفه ما است بیش از هر زمان دیگری این سابقه تمدنی، تاریخی و فرهنگی را به جهان معرفی کنیم. ادامه مطلب...

نوشته شده در  شنبه 95/12/28ساعت  4:2 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

روز سه شنبه سوم اسفند 1395 چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان البرز در باشگاه فرهنگی میلاد کرج برگزار شد. 24 مقاله در این کنگره پذیرفته شد و 12 مقاله از بین آنها برای چاپ انتخاب گردید. در نهایت 9 مقاله برای سخنرانی در کنگره در نظر گرفته شد. به گفته دبیر علمی کنگره، سطح مقالات ارسالی به این کنگره از سه دوره گذشته بالاتر است. مقاله زیر هم در نوبت صبح کنگره ارایه گردید.

گذری بر سکونت گاه های باستانی در ایران (نمونه موردی: محوطه باستانی ازبکی)

علیرضا گروسی، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری argarousi@gmail.com

حسین عسکری، دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش askari128@yahoo.com

چکیده

 گذشته و تاریخ هر مکان، دارای اهمیت خاص برای ساکنان آن است. در واقع قدمت یک مکان علاوه بر میراث تاریخی که دارد، نمایانگر هویت مردمان آن نیز می باشد. در این میان، مناطق باستانی علاوه بر هویت تاریخی، از منظر باستان شناسی و کشف چگونگی تشکیل و رشد فرهنگ یکجانشینی و تکامل جامعه بشری نیز مهم هستند. محوطه باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد یکی از قدیمی ترین مراکز تجمع انسانی در تاریخ جهان است. این پژوهش که از نوع توصیفی - تحلیلی و با رویکرد کاربردی است، در پی آن می باشد تا با نگاهی علمی ابعاد مهم این محوطه باستانی را بشناسد. بنابراین پس بیان اهمیت موضوع و شناخت محدوده مورد نظر، از منظر هویت بخشی، رویکرد باستان شناسی و همچنین قابلیت گردشگری این محوطه باستانی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که این محوطه می تواند به عنوان نماد تاریخی شهرستان نظرآباد و حتی استان البرز معرفی گردد و از سوی دیگر برای استناد به هویت تاریخی از آن بهره برد. اهمیت کاوش های باستان شناسی و کشف رمز و راز زندگی باستانی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آخرین نکته نیز این است که این محوطه پتانسیل بالایی برای گردشگری دارد و می توان با ایجاد زیرساخت های مناسب دیگر و همچنین خدمات متناسب صنعت گردشگری به کسب درآمد پایدار برای شهر و شهروندان قدم برداشت.

واژگان کلیدی: محوطه ازبکی، هویت تاریخی، گردشگری، باستان شناسی، نظرآباد.

مهراب رجبی، حسین عسکری، عبدالناصر میرچی


نوشته شده در  سه شنبه 95/12/3ساعت  8:5 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

شکر خدا که هنوز مهربانی و اخلاق در شهر ما زنده است

در اخبار خبرگزاری ایرنا خواندم که آقای علی اکبر امراه زاده معلم مهربان و نیکوکار نظرآبادی، آموزش داوطلبانه دانش آموز مبتلا به بیماری صعب العلاج را عهده دار شده است. دانش آموزی که به جهت بیماری، امکان حضور در مدرسه را ندارد. این معلم فداکار علاوه بر آموزش، کمک های مالی فراوانی را برای درمان این دانش آموز جمع آوری کرده است. نویسنده وبلاگ ساوجبلاغ پزوهی در برابر این همه مسئولیت و ایثار، خاضعانه بر دستان مهربان آقای امراه زاده بوسه می زند. شکر خدا  که هنوز مهربانی و اخلاق در شهر سرمازده ما زنده و پابرجا است.


نوشته شده در  پنج شنبه 95/11/7ساعت  1:2 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

ارتباطات تجاری البرز در هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح

کد خبر: 82402494 (5794494) | تاریخ خبر: 07/11/1395 | ساعت: 10:36|

کرج - ایرنا - البرزپژوه و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ البرز گفت: سندی موجود است که ارتباط تجاری میان البرز و شوش باستان در هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح را نشان می دهد. حسین عسکری روز پنج شنبه (7 بهمن 1395) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: این لوح گِلی، دست کم بر وجود نوعی ارتباط تجاری میان شوش باستان واقع در استان خوزستان و محوطه باستانی ازبکی در استان البرز دلالت می کند. وی با بیان اینکه با احتساب فاصله مکانی این مناطق می توان به شگفتی و اهمیت موضوع پی برد، اظهار داشت: ازبکی یکی از روستاهای کوچک در استان البرز است که شهرتی جهانی دارد. وی گفت: خشت گِلین 9 هزارساله آن در موزه سازمان ملل متّحد، روایتگر دیرپایی مدنیّت در ایران است و شهر مادی یک کیلومتر در یک کیلومتر آن که مشابه اش تاکنون در هیچ یک از محوطه های باستانی منسوب به مادها دیده نشده است. عسکری ادامه داد: در مجموع آثاری از هزاره هفتم پیش از میلاد مسیح تا دوره اسلامی (ایلخانیان) در این محوطه وجود دارد، به همین جهت، دکتر یوسف مجیدزاده چهره ماندگار باستان شناسی ایران از تعبیر «دانشگاه باستان شناسی» برای ازبکی استفاده می کند؛ چون سیر باستانی 9 هزار ساله ای در 10 تپّه آن قابل مشاهده است.

وی افزود: دکتر مجیدزاده سرپرست گروه کاوش در محوطه باستانی ازبکی، در یکی از روزهای سرد پاییزی سال 1378 خورشیدی، یک لوح گِلی باستانی را در «مارال تپه» محوطه ازبکی کشف کرد که با مطالعه آن نتایج شگفت انگیزی به دست آمد. این پژوهشگر البرزی بیان داشت: مارال تپه از اواسط هزاره چهارم پیش از میلاد این سند افتخارآمیز را در دل پر راز خویش حفظ کرده و آن را پس از گذشت این هزاره های طولانی به مردم فرهنگ دوست البرز هدیه کرده است. وی گفت: این لوح گلین بیشتر شبیه گل نبشته های دوران آغاز عیلامی است که ارقام و نشانه های آن تاکنون مشاهده نشده است. عسکری با بیان اینکه به نظر می رسد لوح به دست آمده بخشی از یک لوح محاسباتی باشد، افزود: در آن، ارقام بیشتر به صورت سوراخ های کوچک گِرد در اثر ناخن و یا وسیله ای مانند آن ایجاد شده و قبل از باز کردن حساب مجدّد به کمک خطی افقی حساب پیشین را به اصطلاح بسته اند. وی ادامه داد: ورز گِل چنان به خوبی انجام گرفته که جنس آن به طور کامل فشرده و سخت شده است و حتّی یک حباب هر چند کوچک هوا هم در سطح لوح به چشم نمی خورد. وی اظهار داشت: شکل لوح احتمالاً راست گوشه است، طول این قطعه در حالت کنونی 7/6 و عرض آن 7/5 سانتیمتر است اما به نظر می رسد که در اصل ابعادی به مراتب بیشتر از این داشته است.

عسکری گفت: ضخامت لوح در حدود 1 سانتیمتر است و نگاهی به پشت آن نشان می دهد که یکبار بر آن چیزهایی نوشته شده اما پیش از خشک شدن لوح، سطح آن را صاف کرده یا به عبارت دیگر پاک کرده اند. وی افزود: این لوح به همراه پیکره و سفال لب واریخته ای که از سکویی واقع در غرب برش حفاری مارال تپه به دست آمده، دست کم بر وجود نوعی ارتباط تجاری میان شوش باستان واقع در استان خوزستان و محوطه باستانی ازبکی در استان البرز دلالت می کند. وی بیان داشت: در سال 1380 مقاله ای از «فرانسوا والا» زبان شناس فرانسوی در یکی از مجله های تخصصی زبان شناسی فرانسه در معرفی این لوح به چاپ رسید که حاکی از اهمیت جهانی این اثر باستانی است.

6156/1535 خبرنگار: نوشین طهماسبی ** انتشار دهنده: داریوش غفاری.

متن خبر فوق در وب سایت خبرگزاری ایرنا


نوشته شده در  پنج شنبه 95/11/7ساعت  12:37 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

دیدار اعضای کنوانسیون جهانی گردشگری از محوطه باستانی ازبکی 

محوطه باستانی ازبکی واقع در شهرستان نظرآباد روز سه شنبه 5 بهمن 1395 میزبان تعدادی از اعضای کنوانسیون جهانی گردشگری بود. مجمع دوسالانه این کنوانسیون جهانی در سال جاری میلادی به میزبانی ایران برگزار خواهد شد.


نوشته شده در  سه شنبه 95/11/5ساعت  8:23 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

غربت مشاهیر البرز حتّی در تقاطع غیر هم سطح 

روز 25 دی 1395 تقاطع غیر هم سطح مهر ویلا با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهر کرج گشایش یافت.از ویژگی های این پروژه، روان سازی ترافیک در هسته مرکزی شهر و جنوب شهر و شاهراه کرج - قزوین است.در آغاز، خبرنگاران و مسئولان از آن با نام «زیرگذر مهر ویلا» یاد کردند.در آستانه بهره برداری، مسئولان شهری نام جناب «محتشم کاشانی» را برای آن برگزیدند. با تقارن مرحله پایانی این طرح با درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسئولان شهری کرج تصمیم به تغییر آن به نام مرحوم تازه درگذشته گرفتند. در نهایت روز افتتاح هم خیلی معلوم نشد که کدام نام بر آن تقاطع، پایدار شده است. انتشار نام های مختلف در اخبار، مویّد این امر است. 

1. با احترام و ادب فراوان به این دو بزرگ - که یکی شاعر پارسی‌ گوی قرن دهم هجری قمری و از مهمترین شاعران مرثیه ‌سرای شیعه و خالق ترکیب ‌بند «باز این چه شورش است» و دیگری که رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و یار صدیق امام راحل و رهبر معظّم انقلاب است -سخن اعتراضی این است که چرا این مکان و دیگر مکان های عمومی استان البرز، همچنان با نام و یاد مشاهیر و مفاخر استان البرز قهر هستند. مگر نه این که فرهنگ و تاریخ این استان مملو از چهره های دینی، علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار از شهرت ملّی و فراملّی است.

2. تاریخ هر ملّتی شناسنامه آن ملّت است و هر موجودبی شناسنامه، گمنام و بی اعتبار است. برهمین مبنا دانستن و داشتن هویت و تاریخ، از بایسته های زندگی انسان است. باید دانست که هر ایرانی از میراث گذشته خود بهره می برد و اندوخته ای برای آیندگان بر جای می گذارد. لازمه داشتن یک نگرش جامع در مباحث مربوط به فرهنگ و هویت، شناخت عمیق و دقیق پیشینه تاریخی مناطق مختلف ایران عزیز است.

3. در این میان معرفی و آشنایی با مشاهیر و تاریخ دیرپا و کهن استان البرز به عنوان بخشی از گستره جغرافیایی میهن پهناورمان، می تواند نقش اساسی در بازسازی و شناخت گوشه هایی از تاریخ غنی این سرزمین کهن داشته باشد. در استان البرز - که سرزمینی به پهنای تاریخ است - آثاری متعلق به هزاره هفتم پیش از میلاد مسیح تا دوره های جدیدتر اسلامی یافته شده است .

4. براساس آیین نامه نام گذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و مؤسسات عمومی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نامگذاری ها علاوه بر توجّه به شخصیت ‌های ملّی و قهرمانان، به شخصیت ‌های محلّی هر منطقه نیز باید توجّه شود.

5. پرسش اساسی از مسئولان شهری و فرهنگی استان این است که چرا این مشاهیر - که تنها بخشی از داشته های استان البرز در حوزه نام آوران است - همچنان در غربت به سر می برند؟ چهره هایی همانند جلال آل احمد مصلح اجتماعی و نویسنده شهیر ایرانی؛ آیت ‌الله شیخ مرتضی دیزانی طالقانی فقیه عارف و استاد نامدار حوزه علمیه نجف اشرف؛ حاسب کرجی ریاضی ‌دان و آب شناس فرهیخته ایرانی در قرن چهارم هجری قمری؛ آیت ‌الله شیخ محمّدتقی برغانی مشهور به شهید ثالث از فقیهان قرن سیزدهم هجری قمری و نویسنده مجموعه 24 جلدی منهج الاجتهاد؛ سرلشکر شهید ولی ‌الله فلاحی رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ پروفسور ابوالقاسم غفاری دانشمند حوزه علوم ریاضی، فیزیک و صنعت فضا  که در ماموریت فرود بشر بر کره ماه مشارکت علمی داشت؛ آیت ‌الله شیخ محمّدصالح برغانی بنیانگذار مدرسه بزرگ صالحیه قزوین و صاحب سیصد عنوان اثر در علوم اسلامی و کسی که بارها در حضور فتحعلی شاه قاجار، مبحث ولایت فقها را مطرح کرد؛ آیت ‌الله سید ابوالحسن رفیعی طالقانی استاد حکمت و فلسفه حضرت امام خمینی (ره)؛ دکتر محمود نجم ‌آبادی پزشک نامداری که طب اسلامی و ایرانی را که هزار سال به فراموشی سپرده شده بود را احیا کرد؛ صاحب بن عباد طالقانی وزیر دانشمند و پرهیزگار سلسله شیعی آل بویه؛ ملا نعیمای طالقانی حکیم دوره صفوی و حافظ کتب شیعی در حمله افغان‌ ها به اصفهان؛ ابراهیم بوذری خوشنویس کتیبه آرامگاه سعدی و دروازه قرآن شیراز؛ پرویز کلانتری از نقاشان صاحب سبک معاصر و طراح یکی از تمبرهای منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد؛ آیت الله آقاحسن نجم‌ آبادی ساوجبلاغی فقیه نامدار و گزینه مرجعیت عامه شیعه پس از وفات شیخ مرتضی انصاری؛ آیت الله آقاحسین نجم ‌آبادی تهرانی فقیه و متکلّم معاصر و استاد فقیه فرهنگبان آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی؛ آیت الله حاج شیخ هادی نجم ‌آبادی روحانی نواندیش، آزادی خواه و قرآن پژوه عقل گرای روزگار قاجار و مربی و زمینه ساز فکری جنبش مشروطه خواهی ایرانیان؛ غلامحسین درویش خان از استادان برجسته موسیقی سنّتی ایران که پیش درآمد موسیقی ایرانی از ابتکارات او است؛ درویش عبدالمجید طالقانی خوشنویس مشهور روزگار صفوی که خط شکسته نستعلیق را به کمال رساند؛ استاد غلامحسین امیرخانی استاد مسلّم و اثرگذار هنر خوشنویسی ایران؛ استاد جمشید امینی از شاگردان شناخته شده کمال الملک و مبتکر رشته هنری نقاشی بر قالی؛ دکتر شهید ابراهیم حشمت مرد شماره دو نهضت جنگل و همرزم میرزا کوچک خان جنگلی؛ استادان سیّد حسین و سیّد حسن میرخانی بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران؛ پروفسور سیف ‌الدین نجم ‌آبادی پژوهشگر برجسته زبان‌ شناسی، ایران شناس و استاد فقید دانشگاه هیدلبرگ آلمان؛ آیت الله شیخ علی ‌پناه اشتهاردی از مجتهدان و مدرسان نامدار حوزه علمیه قم.


بازتاب یادداشت فوق در وب سایت خبرگزاری فارس


 بازتاب یادداشت فوق در وب سایت اسنا

بازتاب یادداشت فوق در روزنامه پیام آشنا 


نوشته شده در  دوشنبه 95/10/27ساعت  1:15 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

   1   2   3   4   5   >>   >

فهرست مطالب وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
گفت و گویم با خبرگزاری ایرنا درباره رازی پژوه البرزی
یادداشتم در خبرگزاری شبستان درباره مسجد جامع برغان
مقاله ام درباره میرزا محسن نجم آبادی در روزنامه اطلاعات
کانال تلگرام اسرار حکمت راه اندازی شد
یادداشت استاد حکمت الله ملاصالحی به مناسبت درگذشت مریم میرزاخانی
پیام تلگرامی دکتر حکیمه دبیران درباره مقاله ام
شناسنامه وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
[عناوین آرشیوشده]