نگاهی به شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد : سرزمین ریشه ها / نگین فرهنگی استان البرز / میراث دار مدنیت نه هزار ساله / خاستگاه فرهنگ های کهن و ناب ایران زمین
سفارش تبلیغ
صبا

 

اشاره: جلد پنجم البرزنامه نوشته دکتر مهراب رجبی با عنوان فرعی «تاریخچه آموزش و پرورش در استان البرز» در شهریور 1396 و در 240 صفحه به زیور چاپ آراسته شد. انتشارت فرهیختگان دانشگاه در شمارگان 2000 نسخه این کتاب را منتشر کرده است.

___________________

نام آوران استان البرز از پیشگامان مدارس جدید در ایران

نظام آموزش و پرورش هر سرزمینی، نسبت مستقیم با توسعه همه جانبه و تربیت شهروندان وفادار به ارزش های ملّی آن سرزمین دارد و از دیگر سو، مهم ترین و اصلی ترین رکن نظام فکری، معرفتی و دانایی ملّت ها در شکل گیری و رشد هر فرهنگ و تمدّنی به شمار می رود. به جرأت می توان ادعا کرد نظام آموزش و پرورش یکی از ستون های برپادارنده فرهنگ و تمدّن است و بدون آموزش و پرورش کارآمد و تأثیرگذار، هیچ فرهنگ و تمدّنی ره به جایی نخواهد برد. در یک کلام، در روزگار جدید - که به عصر دانش نامبردار است - کارکرد مدارس تنها در آموزش خلاصه نمی شود بلکه در قامت یک پایگاه معرفتی به فرهنگ سازی و تمدّن زایی هم می پردازند  .

در ایران سرافراز که از تمدّنی دیرپا و مدنیّتی باشکوه و افتخارآمیز برخوردار است، بایستی مدارس ما به مثابه پایگاه های تقویت و احیای فرهنگ و تمدّن ایرانی و اسلامی عمل کنند. این مهم میسّر نمی شود مگر اینکه رویکرد «مدارس تمدّن ساز» را تقویت و ترویج نماییم.

بازخوانی تاریخ آموزش و پرورش و واکاوی ویژگی ها و مختصات آموزشی مدارس جدید و قدیم استان البرز در شناخت اثرات مدارس موجود بر احیا و تحقّق تمدّن نوین ایرانی - اسلامی، امری ضروری به نظر می رسد. بر همین مبنا البرزپژوه گرامی جناب آقای دکتر مهراب رجبی با همتّی مردانه و تلاشی طاقت زُدا، مبادرت به تدوین تاریخ آموزش و پرورش استان البرز در این مجموعه خواندنی کرده است.

این کتاب از آن جهت مهم است که در فضای خالی از منابع و اسناد مکتوب متولّد شده است. اگر پدیده نامبارک بُخل در واگذاری منابع و اسناد را به آن دشواری ها اضافه کنید، ارزش مضاعف کتاب بیشتر آشکار می شود.

به گواهی تاریخ، نام آوران استان البرز از پیشگامان مدارس جدید در ایران هستند. در سایه حمایت های بابرکت روحانی نواندیش و مصلح قرآنی حضرت آیت الله حاج شیخ هادی نجم آبادی، شادروان میرزا حسن رشدیه (پدر مدارس نوین) موفق به گسترش این نوع مدارس در ایران شد. دیگر مشاهیر البرز همانند علامه آیت الله محمّدصالح برغانی با پی ریزی مدرسه بزرگ صالحیه در شهر قزوین به نیکی، گذارِ خردمندانه و هوشمندانه از پدیده مدارس قدیم به جدید را به نمایش گذاشتند و این گزاره را اثبات کردند که بدون دامن زدن به گسست و زلزله در سنّت می توان در گذار به عصر جدید، توأمان از ارزش های کهن ایرانی و اسلامی پاسداری کرد. البته نقش معلّمان سخت کوش و آگاه منطقه طالقان در گسترش مدارس جدید در ایران به ویژه در خطّه فرهنگ خیز شمال ایران بسیار ستودنی و در مجالی فراخ، تحلیل های عمیقی را تمنّا می کند.

خوشبختانه همه این شکوه فرهنگی و دیگر افتخارات شنیدنی از آموزش و پرورش استان البرز به قلم گرم و روان نویسنده فرهیخته این کتاب در قالب شش فصل مورد کنکاش و دقّت قرار گرفته است. خواندن این کتاب ارزشمند را به همه علاقه مندان به فرهنگ و تاریخ البرز به ویژه معلّمان، دانشجویان و دانش آموزان البرزی توصیه می کنم و برای نگارنده توانای آن توفیقات بیشتر علمی و پژوهشی را از محضر حضرت باری تعالی آرزومندم.

حسین عسکری. 17 امرداد 1396نوشته شده در  دوشنبه 96/6/27ساعت  5:37 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت تحلیلی از وضعیت کمّی و کیفی فضای فضای سبز شهری با تأکید بر سنجش رضایتمندی ساکنین شهر نظرآباد

علیرضا گروسی؛ زینب شاهرخی فر؛ سعید نصیری مجد، «سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت تحلیلی از وضعیت کمّی و کیفی فضای فضای سبز شهری با تأکید بر سنجش رضایتمندی ساکنین شهر نظرآباد»، دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار (نشریه علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، دوره 4، ش 2، زمستان 1395، صص 31 - 42.  

چکیده: امروزه با توجه به رشد و گسترش شهر و شهرشنینی، معضلات متعددی گریبان گیر شهر و شهروندان می باشد. فضای سبز به ویژه پارک های شهری، به عنوان عنصر اصلی در اوقات فراعت و آرامش بخشی به شهروندان امروزه مشخص می باشد. پارک ها از اصلی ترین بخش های کاربری های فضای سبز می باشد که به صورت عمومی در دسترس همه شهروندان شهر می باشد. آنچه که مهم است کیفیت توزیع و پراکنش این پارک ها در سطح شهر و همچنین کیفیت تاسیسات و خدمات ارایه شده در آن ها می باشد. شهر نظرآباد با توجه به مجاورت با شهرهای بزرگ از جمله کرج و تهران، دارای رشد سریع در جمعیت و توسعه فیزیکی بوده است. بنابراین ضرورت دارد که وضعیت این کاربری مهم در آن به لحاظ کمی و کیفی ارزیابی شود. در این پژوهش ابتدا پراکنش پارک ها، سرانه های موجود، میزان تجهیزات و تاسیسات موجود در پارک ها انجام شده است. سپس با استفاده از پرسش نامه، وضعیت کیفی و رضایت شهروندان از وضعیت پارک های موجود سنجیده شده است. نتایج به این صورت می باشد که در وضعیت کمی، کمبود در سرانه و مساحت های پارک ها و فضاهای سبز شهر نظرآباد وجود دارد و از این نظر نامناسب می باشد. در تحلیل وضعیت کیفی، نیز رضایت شهروندان از امنیت و امکانات نامناسب می باشد و در بخش خدمات رفاهی پارک های شهری، شهروندان از وضعیت موجود راضی می باشند.

کلیدواژه ها: فضای سبز؛ پارک های شهری؛ رضایتمندی؛ توسعه پایدار؛ نظرآباد.

Assessment Amount of satisfaction citizens Of quantitative and qualitative green space With approach Sustainable Development

Nowadays, with the development of cities and urbanization, the problems and difficulties suffered several cities and civilians. The urban green spaces, especially parks, as the evening relaxing in leisure time and is now recognized as citizens. Urban parks and green spaces of the main parts is publicly and freely available to all the citizens of the city. But what is important to the quality of distribution parks in the city as well as the quality of facilities and services offered in these spaces and it is. Nazarabad city as the center of the city, due to its proximity to major cities including Tehran and Karaj, has been a rapid growth in population and physical development. Therefore it is necessary that the status of this important user in the city to be evaluated both quantitatively and qualitatively. In this study, quantitative analysis, including distribution parks, per capita available, the equipment and facilities available in the park is done. Using a questionnaire, the quality and satisfaction of the citizens of the state park system is measured. If the results are quantitative, low per capita area of parks and green spaces in the city and there Nazarabad this is inappropriate. In analyzing the quality is poor and the satisfaction of security and welfare in urban parks, citizens are happy with the situation.

Green spaces, urban parks, satisfaction, sustainable development, Nazarabad

دانلود متن کامل مقاله pdf


نوشته شده در  شنبه 96/1/5ساعت  11:41 صبح  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

تدوین استراتژی گردشگری شهر نظرآباد با کاربرد مدل SWOT

علیرضا گروسی، مصطفی توکلی، دکتر سیدعلی علوی، «تدوین استراتژی گردشگری شهر نظرآباد با کاربرد مدل SWOT»، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، دوره 5، ش 20، پاییز 1395، صص 121 - 136.  

چکیده: امروزه صنعت گردشگری، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمد برای شهرها می‌باشد. لذا با تقویت و ایجاد بسترهای مناسب این صنعت می‌توان، به رشد و توسعه شهرها دشت یافت. شهر نظرآباد به عنوان مرکز شهرستان نظرآباد، دارای بستری مناسب برای توسعه گردشگری و همچنین افزایش درآمد برای شهر و اشتغال‌زایی می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و با رویکردی کاربردی می‌باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدید‌های صنعت گردشگری در شهر نظرآباد با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. نتایج تحلیلSWOT نشان می‌دهد که نقاط قوت (4.85)، ضعف (4.39)، فرصت (4.16)و تهدید (4.04) می‌باشد. طبق نتایج حاصله از مدل SWOT باید گفت که راهبرد فعال رقابتی یا SO در اولیت اول می‌باشد و نیز راهبرد WO یا راهبرد بازنگری در رتبه دوم می‌باشد. راهبردهای تدافعی(WT) و محافظه کارانه (ST)  نیز رتبه‌های بعدی قرار دارند. لذا در گردشگری شهر نظرآباد و تدوین استراتژی مؤثر در آن می‌توان از قوت‌ها و همچنین فرصت‌های موجود در آن برای بهبود وضعیت گردشگری در شهر نظرآباد بهره جست.

کلیدواژگان: گردشگری؛ استراتژی؛ مدل SWOT؛ شهر نظرآباد. 

Developing the Tourism Strategy of Nazarabad Using SWOT Model

Today tourism industry is a permanent source of income for cities. Thus this industry can be used as a means for developing cities through strengthening the appropriate potentials. Nazarabad can be regarded as a suitable area for tourism development as well as increasing income and employment in the city. This research is a descriptive-analytical study in which a practical approach to data collection namely the library and the field study has been used. The main objective of this study was to analyze and identify the strengths and weaknesses and the opportunities and threats of the tourism industry in Nazarabad using SWOT model. SWOT analysis results indicated that the strengths, weaknesses, opportunity and threats are 4.58, 4.39, 4.16, and 4.04 respectively. According to the results of SWOT model, the competitive activist strategy or SO is in the first order of priority, and WO strategy or strategies are in the second order. Defensive strategies (WT) and conservative (ST) are also the next ones. It can be concluded that in the tourist town of Nazarabad, the effective strategy which can be developed is providing opportunities to improve the situation of tourism in Nazarabad.

دانلود متن مقاله فوق


نوشته شده در  پنج شنبه 95/9/25ساعت  11:23 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

مکانیابی بهینه دفن زباله های جامد شهری منطقه هشتگرد به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مجتبی یمانی، شهناز علیزاده، «مکانیابی بهینه دفن زباله های جامد شهری منطقه هشتگرد به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)  و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)»، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، شماره 96، زمستان 1394، صص 79 - 90.

چکیده: مکان یابی دفن زباله یکی از مهم ترین جنبه های مدیریتی مواد زائد جامد شهری است و علم ژئومورفولوژی با توجه به ماهیت خود که به منشاء و تحول اشکال زمین و فرایندهای تشکیل آنها مربوط می شود، در امر مکان یابی بهینه نقش بسزایی دارد. منطقه هشتگرد با وسعت 398 کیلومترمربع در جنوب شهرستان ساوجبلاغ استان البرز واقع شده است. در این منطقه به دلیل قرارگیری بر روی مخروط افکنه رودهای دایمی (کردان) و زمین های با نفوذپذیری فراوان، وجود آب های سطحی و لایه های آب زیرزمینی بعضاً در عمق های کم (کمتر از 50 متر)، نواحی جمعیتی (شهری و روستایی) و زمین های کشاورزی فراوان، مکانیابی بهینه دفن زباله به طوری که به محیط زیست اطراف آسیب وارد ننماید دارای اهمیت و ضرورت فراوانی است. هدف این تحقیق مکان یابی بهینه دفن زباله منطقه هشتگرد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و باتوجه به پارامترهای ژئومورفولوژی می باشد. روش تحقیق به صورت تحلیلی - مقایسه ای است. در این پژوهش از نقشه های توپوگرافی 25000 :1 و نقشه زمین شناسی 1:100000 و داده های مربوط به آب های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه استفاده شد و همچنین نرم افزار ArcGIS برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. در مقاله حاضر براساس چهار معیار اصلی یعنی زمین شناسی، هیدرولوژی، توپولوژی و کاربری اراضی پنج ناحیه برای مکانیابی به دست آمد که نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نواحی کاملاً مناسب برای دفن زباله در قسمت شرقی و جنوبی منطقه در حوالی روستای محمدآباد افشار و نواحی کاملاً نامناسب برای دفن زباله ناحیه غربی منطقه به دلیل قرارگیری نواحی جمعیتی و کشاورزی و عمق کم آب زیر زمینی (7 تا 32 متر) در این قسمت از منطقه می باشد.

کلیدواژگان: دفن زباله، مکان یابی، مدل  AHP، هشتگرد.

متن کامل مقاله


نوشته شده در  جمعه 95/1/13ساعت  2:25 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

مسکن در شهرستان نظرآباد با رویکرد شهر سالم

احمد پوراحمد، علیرضا گروسی، ابوالفضل نوری، «ارزیابی شاخص های مسکن شهرستان نظرآباد با رویکرد شهر سالم»، فصلنامه برنامه ریزی کالبدی - فضایی، سال دوم، ش 4، پاییز 1392، ص 21 - 33.

چکیده: مقوله مسکن، امروزه نه تنها به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان هویت، امنیت و منبع سرمایه در بین ساکنان یک شهر مطرح است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی هایی که در زیرساخت های اقتصادی وجود دارد از یک سو و افزایش جمعیت شهرنشین از سویی دیگر تامین سرپناه در کشورهای در حال توسعه را به شکلی پیچیده و چند بُعدی درآورده است. برای دستیابی به برنامه ریزی مطلوب مسکن باید تمام جوانب وضع موجود مسکن و تسهیلات مربوط را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. شناسایی و تطبیق شاخص های مسکن موجود با شاخص های مسکن در شهر سالم در جهت تحقق سکونتگاه مطلوب امری مهم در توسعه مطلوب شهری به شمار می آید.

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش آن تحلیلی ـ توصیفی است و داده ها و اطلاعات موجود در آن از سرشماری های موجود و داده های مرکز آمار در سال 1390 استخراج شده است. در این مقاله، سعی شده است تا به این پرسش که «وضعیت موجود مسکن در شهرستان نظرآباد به لحاظ شاخص های کمی و کیفی چگونه است؟» پاسخ داده شود و یک مقایسه‌ ای تطبیقی با شاخص های مسکن در سطح استان البرز و متوسط کشوری و شاخص های مسکن در شهر سالم انجام شود. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی و مقایسه شاخص ها کمّی و کیفی مسکن، وضعیت شاخص های مسکن شهرستان نظرآباد در حالت کلی نسبت به شاخص های مسکن استان، کشور و شهر سالم مطلوب و مثبت ارزیابی می شوند.

کلیدواژگان: شاخص های مسکن؛ مقایسه تطبیقی؛ شهر سالم؛ شهرستان نظرآباد.

اصل مقاله (360 K)


نوشته شده در  سه شنبه 94/12/25ساعت  10:28 صبح  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

 

خودت باید آستین بالا بزنی برادر!

اسماعیل آل احمد 

 288 صفحه وزیری با جلد سلفون مات، زمینی است که حسین عسگری برای بذرپاشی داده هایی درباره ساوجبلاغ فرهنگی برگزیده و کتابشناسی ساوجبلاغ را عنوان آن قرار داده است. ناشر ساوجبلاغی رهام اندیشه برای بار نخست، این کتاب را در 1000 نسخه در سال 1383 با صفحه آرایی محمد محمدیان و طراحی جلد صغرا خیامدار به زیر چاپ برده. کتاب، هزار تومان با نمایه و چکیده انگلیسی از ایرج امینی است.  دوست و هم حجره ای نازنینم، استاد امیر اصغری هم با آن قلم شیوای خود، خوشنویسی کتاب را به عهده گرفت. مؤلف در نهایت محدودیت آن سال ها به تدوین منابع گونه گون از کتاب و مقاله و درگاه و... با موضوع ساوجبلاغ فرهنگی پرداخت. پیشنهاد او در آغاز کتاب برای راه اندازی مرکز ساوجبلاغ شناسی و کتابخانه تخصصی آن همچنان بر روی زمین مانده است و اگر او منتظر است که از مدیران این دیار کسی آستینی برای این کار بالا بزند آب در هاون کوبیده است. خودت باید آستین بالا بزنی برادر! 

نشر نخست این یادداشت در: ماهنامه فراز البرز، سال اول، ش 4، بهمن 1394، ص 8 (سنجه کتاب).


نوشته شده در  یکشنبه 94/11/25ساعت  7:47 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

صورت‌ بندی نیروهای دینی - سیاسی در دوره پهلوی اول

سیدمحسن آل سید غفور، «صورت‌ بندی نیروهای دینی - سیاسی در دوره پهلوی اول»، فصلنامه سیاست، دوره 45، ش 3، پاییز 1394، صص 615 - 634.

چکیده: با آغاز ایران جدید از دوران مشروطه به بعد و تغییر فضای سیاسی - اجتماعی، صورت‌ بندی نیروهای سیاسی - اجتماعی ایران دگرگون شد. ورود و گسترش فرهنگ غربی، چالشی بود که در برابر سنت فکری - سیاسی مسلمانان ایرانی جلوه‌گر شد. به این ترتیب، سنت فکری - سیاسی مسلمانان ایرانی در میان فقها و نیروهای حوزوی شکل گرفته، در پی توضیح اصول مترقی دین اسلام و قابلیت انعطاف آن در مواجهه با مسایل جدید بود. در این پژوهش، از این سنت با نام سنت نواندیشی دینی - سیاسی یاد می‌ کنیم. شکل‌ گیری کودتای 1299 و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، فضای نواندیشی دینی را دچار تغییر و تحول کرد. هریک از چهار گرایش سنت شیخ، نیروهای حکومتی حوزوی، گرایش قرآن‌ پژوهی و نیروهای سیاسی منتقد، پاره ‌های تشکیل‌دهنده این سنت در دوره استبداد رضاشاهی است. فهم صورت‌ بندی نیروهای نواندیش دینی - سیاسی در دوران پهلوی اول، موضوعی است که در این پژوهش بررسی می‌ شود.

کلیدواژگان: سنت شیخ؛ سنت نواندیشی دینی؛ مکتب نجم ‌آبادی (گرایش قرآن‌ پژوهی)؛ نیروهای حکومتی حوزوی؛ نیروهای سیاسی منتقد        

اصل مقاله  (243 K)


نوشته شده در  جمعه 94/9/13ساعت  10:59 صبح  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

بررسی ارتباط متقابل برخی گونه های شاخص مرتعی منطقه ساوجبلاغ با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل چندمتغیره

محمد جعفری، محمد طهمورث، محسن نقیلو، «بررسی ارتباط متقابل برخی گونه های شاخص مرتعی منطقه ساوجبلاغ با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل چندمتغیره»، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، سال شصت و هشتم، شماره 2، تابستان 1394، صص 227 - 245.

 چکیده: هدف از این تحقیق بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات محیطی، به ویژه خصوصیات خاک، و تعیین مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تغییرات کمی گیاهی در تیپ های مختلف است. منطقه مورد مطالعه در مراتع ساوجبلاغ در غرب استان البرز واقع شده است. پس از بازدید صحرایی، چهار تیپ پوشش گیاهی شاخص انتخاب شد و در هر تیپ به روش تصادفی - سیستماتیک از خاک و پوشش گیاهی نمونه برداری شد. پارامترهای نمونه برداری از پوشش شامل درصد تاج پوشش و تراکم گیاهان موجود در منطقه است. به تفکیک مرز افق ها از دو عمق 0 ـ 10 و 10 ـ 30 سانتی متری خاک نمونه برداری شد. از فاکتورهای خاکیْ بافت درصد آهک، هدایت الکتریکی، ماده آلی، درصد سنگریزه، نیتروژن، فسفر، و پتاسیم تبادلی اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش های آماری تجزیه واریانس، رگرسیون چندمتغیره، و تجزیه مولفه های اصلی به کمک نرم افزار SPSS  استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد عوامل خاکی در تغییرات پوشش گیاهی تاثیر عمده ای دارد؛ هرچند این تاثیرات صد در صد نیست؛ به طوری که در تیپ های مورد مطالعه ماده آلی، درصد شن، و هدایت الکتریکی به ترتیب بیشترین رابطه را با گونه های گیاهی مورد مطالعه داشتند. نتایج تجزیه مولفه های اصلی با نتایج آنالیز واریانس تقریباً مشابه است و به طور کلی چهار گروه اکولوژیکی تفکیک شد.

کلیدواژگان: آنالیز مولفه های اصلی؛ تیپ گیاهی؛ خصوصیات خاک؛ رگرسیون چندمتغیره؛ مراتع ساوجبلاغ.

اصل مقاله (864 K)


نوشته شده در  جمعه 94/8/22ساعت  8:30 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های شهرستان ساوجبلاغ

عشرت عبدالهی، سوسن فرشی، ناصر حاجیان مطلق، سهیلا عبدالهی، «بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های شهرستان ساوجبلاغ»، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، سال چهارم، شماره 3، تابستان 1394، صص 176 - 183.

مقدمه: رضایت بیمار یکی از ابعاد کیفیت مراقبت را تشکیل می دهد و هدف نهایی از مطالعات رضایتمندی بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و ارتقای مستمر مراکز بیمارستانی و اعتلای بهداشت و درمان کشور است. به همین منظور رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های هشتگرد و نظرآباد توسط پرسشنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک بیمار و سوالاتی در مورد پذیرش، خدمات پزشکان، خدمات پرستاری، تجهیزات و دارو و فضای فیزیکی بود، سنجیده شد.

مواد و روش ها: نمونه گیری به صورت Consecutive در مراجعین به بیمارستان ها در روزهای متوالی در تمام طول شیفت کاری بیست و چهار ساعته (صبح، عصر، شب) تا زمان تکمیل نمونه لازم انجام شد. میزان رضایت در چهار گروه خدمات پذیرش، خدمات پرستاران، خدمات پزشک و فضای فیزیکی بیمارستان با امتیاز دهی به سوالات پرسشنامه در هر قسمت سنجیده شد و سپس به سه دسته رضایت مطلوب، نسبی، و عدم رضایت تقسیم شد. در ضمن رضایتمندی بصورت متغیر کیفی دو حالته (رضایت و عدم رضایت) در مدل رگرسیون لجستیک وارد شده و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک سنجیده شد.

یافته ها: بیماران از قسمت پذیرش و فضای فیزیکی بیمارستان رضایت نسبی و از خدمات پرستاران و پزشکان رضایت مطلوب داشتند. در مدل رگرسیون لجستیک رضایتمندی با تمایل به مراجعه مجدد ارتباط معناداری (OR= 1/81 CI 95% 1/10– 3/06) داشت، ارتباط رضایتمندی با مدت زمان انتظار جهت ویزیت پزشک نیز معنادار (OR= 0/34 CI 95% 0/22– 0/74) بود، در حالیکه ارتباط میزان رضایتمندی با سن، جنس، زمان مراجعه، و شیفت کاری معنادار بدست نیامد. این ارتباط با میزان تحصیلات نیز معنادار بود (OR= 0/77 CI 95% 0/621– 0/974). در مورد فضای فیزیکی بیمارستان، پزشک و پذیرش اختلاف دو بیمارستان معنادار بود (05/0P<). به طوری که میزان رضایت در بیمارستان هشتگرد بیشتر از بیمارستان نظرآباد بود ولی رضایت از پرستاران در دو بیمارستان اختلاف معناداری نداشت.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که زمان انتظار جهت ویزیت بیمار توسط پزشک فاکتور مهم در میزان رضایتمندی بیماران است، لذا مطالعات وسیعتر با متدولوژی دقیق تر جهت بررسی این مهم پیشنهاد می گردد.

کلیدواژگان: رضایت بیمار، دپارتمان اورژانس، زمان انتظار، ساوجبلاغ.

 دانلود متن کامل مقاله


نوشته شده در  دوشنبه 94/8/18ساعت  10:44 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

 

بررسی خودکفایی در شهرهای جدید مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی

دکتر علی یاران؛ مهندس حامد محمدی خوش بین، «بررسی خودکفایی در شهرهای جدید مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی»، نشریه معماری و شهرسازی ایران، بهار و تابستان 1391، دوره 1، ش 4، صص 99 - 112.

 چکیده: شهرهای جدید به عنوان یک تجربه نو در نظام شهرنشینی ایران مطرح هستند. شهرهایی که در ابتدا با هدف حل مسایل و مشکلات شهری ایران مطرح گردیده، اما باگذشت زمان اغلب این شهرها با عدم جلب رضایت ساکنین مواجه شدند. برنامه ریزان مشتاق بودند تا شهرهای جدید کاملاً توسعه یافته و خودکفا ساخته شوند. معمولاً خودکفایی یک مفهوم به عنوان تعادل بین شغل و مسکن در جامعه در نظر گرفته و هدف از خودکفایی در نگاه برنامه ریزان تنها به تعادل بین استفاده از زمین برای کار و زندگی در درون جوامع محدود می شد. در گذر زمان با توسعه کاربرد خودکفایی و در نظر گرفتن آن به عنوان یکی از معیارهای اصلی در تعریف شهرهای جدید، خودکفایی بر اساس نظام های دیگر تبیین و مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم ترین حوزه های بررسی، تحلیل سفرهای غیر کاری ساکنین و در نتیجه ارزیابی خودکفایی شهرها براساس آن بود. در این مقاله خودکفایی در سفرهای غیرکاری به عنوان عاملی در شهرهای جدید که از طریق فرایند تراکمی طولانی مدت و گام به گام محقق می شود تا اینکه فوراً توسط برنامه ریزی صورت پذیرد، توجه گردیده و به بررسی این امر در شهرهای جدید از نگاهی دیگر می پردازد. در این پژوهش سفرهای غیرکاری به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته نمی شود و به کاربری ها و عملکردهای مورد نظر که هدف از این سفرها می باشند، توجه بیشتری می گردد. تحقق کامل این کاربری هایی تابع برنامه ریزی نیستند و طی زمان بر اساس تقاضای ساکنین برای این نوع خدمات شکل می گیرند. بررسی جایگاه این نوع کاربری ها در برنامه ریزی شهرهای جدید و به خصوص ارزیابی آن ها در طی مدت ساخت و اسکان ساکنین جدید و همچنین نحوه رشد و توسعه آن ها برای بدست آوردن یکی از ابعاد خودکفایی الزامی می باشد. هدف از این مقاله تحلیل این ویژگی و بدست آوردن دورنمایی از وضعیت خودکفایی در شهرهای جدید است که از جنبه های مهم غایب در مسائل مربوط به ارزیابی خودکفایی می باشد.

کلمات کلیدی: شهرجدید، خودکفایی، هشتگرد، کره جنوبی.

 دانلود متن کامل مقاله  


نوشته شده در  یکشنبه 94/7/26ساعت  1:6 عصر  توسط حسین عسکری 
  نظرات دیگران()

   1   2   3   4   5      >

فهرست مطالب وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
ساوجبلاغ خاستگاه این نوع گوسفند است
موفقیت تازه ابوطالب قادری هنرمند نظرآبادی
یادداشت مهیار قاسمی درباره روستای ایستای طالقان
چاپ مدخل ساوجبلاغ در دانشنامه جهان اسلام
استناد مدرس دانشگاه زنجان به دو مقاله ام درباره نجم آبادی
انتشار کتابی به زبان یونانی از استاد حکمت الله ملاصالحی
تازه ترین خبر از کوشش های علمی پروفسور حسین نجم آبادی
درباره یوسف دانش صدیق هنرمندی از شهرستان نظرآباد
مقاله ام درباره میرزا احمد آذری در روزنامه اطلاعات
شناسنامه وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی
[عناوین آرشیوشده]